Eco Fair 2018

Eco Fair 2018

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, održan je od 3-5 oktobra 2018 godine. Predstavlja najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine. Centralne teme

Učešće na sastanku povodom početka realizacije projekta Priprema izveštaja prema okvirnoj Konvenciji o promeni klime

Učešće na sastanku povodom početka realizacije projekta Priprema izveštaja prema okvirnoj Konvenciji o promeni klime

Četvorogodišnji Projekat „Priprema izveštaja prema okvirnoj Konvenciji o promeni klime“ sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku UNDP i finansijsku pomoć Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). 11. septembra 2018. godine održan zajednički sastanak Ministarstva zaštite životne sredine i Programa