Prvi konsultativni sastanak u okviru projekta: Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda

Projekat: “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda” realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa agencijom Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu (UNEP) u okviru koga je danas održani konsultativni sastanak za stejkholdere. Na

Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera

Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera

U okviru projekta „Value Drina“ finansiranog iz Programa KRESIDA, od strane Američke Agencije za zaštitu životne sredine i projekta „Naš- kapital Naša odgovornost, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uključivanje volontera i studenta primenjene ekologije Aleksandre Torbica rezultiralo je

Svetski dan obrazovanja

Svetski dan obrazovanja

Na Konferenciji Ujedinjenih Nacija u Štokholmu 1972. godine, usvojena je Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, to jest potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti ponuđeni celom čovečanstvu kao inspiracija i smernica za očuvanje