Učešće predstavnika na nacionalnom treningu na temu jačanja kapaciteta u oblasti kvaliteta voda, zaštite zemljišta, SEA/EIA, upravljanja u zaštićenim područjima i kriminal u zaštiti životne sredine

Učešće predstavnika na nacionalnom treningu na temu jačanja kapaciteta u oblasti kvaliteta voda, zaštite zemljišta, SEA/EIA, upravljanja u zaštićenim područjima i kriminal u zaštiti životne sredine

Predstavnici Ekodrine i OUE Naša Ljubovija učestvuju na nacionalnom treningu na temu jačanja kapaciteta u oblasti kvaliteta voda, zaštite zemljišta, SEA/EIA, upravljanja u zaštićenim područjima i kriminal u zaštiti životne sredine, okviru projekta THEMIS Network koji se održava 19-21 oktobra