Edukacija zainteresovanih strana od strane predstavnika US EPA u okviru projekta „Value Drina“ – 13.-15.07.2016. godine

Potpisan Ugovor o realizaciji projekta „Value Drina“ – 13.07.2016. godine

Akcija uklanjanja plutajućeg otpada i otpada sa obale – 19.05.2016. godine

Završna konferencija projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ – 09.06.2015. godine

Potpisivanje memoranduma o saradnji OCD-a u Podrinju – 09.06.2015. godine

Javna rasprava povodom izrade „Plana upravljanja rizikom“ – 08.06.2015. godine

Konsultativni skup sa nacionalnim autoritetima – 01.06.2015. godine

Radni sastanak na izradi „Plana upravljanja prirodnim rizikom“ – 19.05.2015. godine

Ekipa snimatelja iz Švedske i predstavnici REC-a obišli projektni tim na terenu – 05.05.2015. godine

Edukativna kampanja u osnovnim školama – 28.04.2015. godine

Prvi konsultativni skup na projektu „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ – 05.03.2015. godine

Edukativna radionica “Razvoj inkluzivnog monitoringa u zaštićenim prirodnim područjima zapadne Srbije” – Tara 06.-07.02.2015. godine

Sastanak zainteresovanih strana za učešće na zajedničkom projektu u slivu reke Drine – Tara 06.02.2015. godine

Okrugli sto „Prekogranična saradnja u upravljanju rizicima od prirodnog hazarda u regionu Drina-Sava“ – 28.01.2015. godine

Treći regionalni seminar “Jačanje kapaciteta civilnog sektora za učešće u lokalnom strateškom planiranju” – Zlatibor 14.12.2014. godine

Trodnevni trening „Planiranje upravljanja rizicima od prirodnog hazarda“ – Divčibare 02.12.2014. godine

Javna rasprava povodom Akcionog plana u sklopu projekta „Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”- 31.10.2014. godine

Prikupljanje podataka na terenu – Mali Zvornik 21.10.2014. godine

Prikupljanje podataka na terenu – Ljubovija 08.10.2014. godine

Projekat “Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda” prezentovan predstavnicima opština Mali Zvornik i Ljubovija – 07.10.2014. godine