Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera

Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera

U okviru projekta „Value Drina“ finansiranog iz Programa KRESIDA, od strane Američke Agencije za zaštitu životne sredine i projekta „Naš- kapital Naša odgovornost, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uključivanje volontera i studenta primenjene ekologije Aleksandre Torbica rezultiralo je

Predstavljanje projekta Value Drina na regionalnom treningu u okviru Programa Cressida

Predstavljanje projekta Value Drina na regionalnom treningu u okviru Programa Cressida

U okviru regionalne radionice „Procena stanja malih vodotokova“, predviđene programom Cressida (Izgradnja kapaciteta  lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim) koooridantor akcije Value Drina predstavila je projekat Value Drina učesnicima skupa, zajedno sa predstavnikom opštine