Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu: Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu:  Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine

EKO-CENTAR DRINUM raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za sledeće usluge na projektu Jačanje uloge građana u kreiranju politika zaštite životne sredine: 1. Konsultant za participativno učešće građana u izradi Programa zaštite životne sredine Broj nabakve: ECD-5.5.-25/2019 2. Konsultant za analizu

Drugi konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda”

Drugi konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda”

Drugi konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda” Konsultativni sastanka sa zainteresovanim stranama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog

U susret planeti Zemlji

U susret planeti Zemlji

EKO-CENTAR DRINUM se pridružio manifestaciji „U susret planeti zemlji“ koja je organizovana od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovogodišnja tema manifestacije je posvećena Gubitku biološke raznovrsnosti i zaštiti prirode. Prvo predavanje na temu Tajne Zasavice, održano je od strane