„Lotički sistemi opštine Mali Zvornik: uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova“

„Lotički sistemi opštine Mali Zvornik: uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova“

 Publikacije Naš kapital – naša odgovornost „Lotički sistemi opštine Mali Zvornik: uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova“ i „Lotički sistemi opštine Ljubovija: uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova“ nastale su u okviru projekta „Korak do

Podrška opštine Mali Zvornik projektu “Podizanje kapaciteta opštine Mali Zvornik za brigu o vodnim resursima”

Podrška opštine Mali Zvornik projektu “Podizanje kapaciteta opštine Mali Zvornik za brigu o vodnim resursima”

U okviru javnog poziva opštine Mali Zvornik za dodelu sredstava za realizaciju projekata organizacija civilnog društva, prepoznavaući potrebu mudrog upravljanja prirodnim resursima kojima raspolaže, opština je podržala projekat: Podizanje kapaciteta opštine Mali Zvornik za brigu o vodnim resursima, koji će