EKO-CENTAR DRINUM raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za sledeće usluge na projektu Jačanje uloge građana u kreiranju politika zaštite životne sredine:

1. Konsultant za participativno učešće građana u izradi Programa zaštite životne sredine
Broj nabakve: ECD-5.5.-25/2019

2. Konsultant za analizu evropskih i nacionalnih politika i strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i izradu Akcionog plana Programa zaštite životne sredine
Broj nabakve: ECD-5.5.-26/2019

Rok za prijavljivanje: 12. avgust 2019.

Tekst poziva možete preuzeti ovde

Prilog 1. Obrazac za podnošenje ponuda za pravna lica

Prilog 2. Obrazac za podnošenje ponuda za fizička lica

Prilog 3. Etički kodeks organizacije

 

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu: Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine