Drugi konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda”

Konsultativni sastanka sa zainteresovanim stranama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda” održan je 23. maja 2019. Godine u Beogradu, u kome je na poziv, učestvovao I predstavnik Eko-Centra Drinum. Cilj ovih konsultativnih sastanka jeste da svi potencijalni učesnici u projektima koje finansira Zeleni klimatski fond dobiju relevantne informacije, i da saradnja za Fondom bila efikasna i svrsishodna.

Pored predstavljanja nacionalnih aktivnosti i kapaciteta, sastanak je bio značajan I zbog učešća predstavnika Zelenog klimatskog fonda koji je predstavio potrebne i dovoljne uslove i procedure od značaja za apliciranje i dobijanje sredstava iz ovog međunarodnog fonda.

Više o aktivnostima projekta

Drugi konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda”