U petak 15. marta predstavnik EKO-CENTRA DRINUM održao je u saradnji sa profesorima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura deo praktične nastave na temu Život izvan planetarnog limita, na Avali.

EKO-CENTAR DRINUM ima višegodišnju saradnju sa Fakultetom za primenjenu ekologiju  Futura u oblasti praktične nastave za studente, a studenti su imali prilike i da učestvuju u kampovima u okviru projekata, kao i da u okviru istraživanja na kojima su učestvovali izrađuju diplomske i master radove.

Život izvan planetarnog limita je tema koja sve više zaokuplja stručnu i naučnu javnost i direktno je povezana sa izazovima klimatskih promena, unapređenja i dostupnosti obrazovanja za sve, i rasta ljudske populacije.

Prema najnovijim istraživanja koje je sprovela grupa naučnika, emisija  CO₂ nema izgleda da ostane unutar planetarnih granica, dok upotreba sveže vode, uprkos velikim alarmima ima potencijal da ne premaši limite. Fizičke potrebe, kao što su ishrana i sanitacija, verovatno će biti ispunjene za sedam milijardi ljudi, međutim ispunjenja drugih potreba (srednjoškolsko obrazovanje i zadovoljstvo životom) mogu zahtevati nivo korišćenja resursa koji je dva do šest puta viši od održivog nivoa.

20190315_143955

 

 

Praktična nastava za studente Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura