U okviru projekta „Upravljanje otpadom u Jugoistočnoj Evropi (potprojekta: Solid Waste Management in cross-border rural and coastal areas of South Eastern European region), organizovane su pilot akcije pod nazivom, „Zelene akcije – Dan planete je svaki dan“ u prekograničnim regionima Drina-Tara i Drina-Sava. Opština Mali Zvornik se priključila ovoj pilot akciji, koja ima za cilj da podigne nivo javne svesti o problemu plutajućeg otpada u reci Drini i klasiranju vrsta otpada koji se nalazi u priobalju.

Akcija je podržana od predsednika opštine g-dina Zorana Jevtića, Javno komunalnog preduzeća i HE „Mali Zvornik“, a u njoj su učestvovali predstavnici iz opštine, NVO Ekodrina, Građanski savet Mali Zvornik, Kancelarja za mlade, učenici volonteri i dr.

Korišćena je aplikacija Marine litter watch za registrovanje lokacije i beleženje vrste i količina otpada na lokaciji Ponton.

Nakon završene akcije, opština je obezbedila posetu podzemnom gradu kralja Aleksandra I Karađorđevića.

 

Akcija uklanjanja plutajućeg otpada i otpada sa obale